Specialisten in schaakpromotie, - innovatie en - ontwikkeling        Media   Design   Projecten  Training  Producten  Educatie  Workshops

 


Naast adviseren bij en verkopen van schaakproducten valt betrokken zijn bij schaakprojecten
onder de kerntaken van Raindropchess Media:
- het initiëren van (nieuwe) schaakactiviteiten dan wel schaakprojecten
- het ondersteunen van bestaande schaakactiviteiten
- het uitbreiden, verbeteren dan wel innoveren van bestaande schaakprojecten

Kwaliteiten verbinden, dat is waar we graag veel tijd in investeren:
Door te ondersteunen bij het (duurzaam) aangaan en onderhouden van verbindingen tussen mensen dan wel organisaties.
Dat kan slagen als er voldoende kennis is van de belangen van deelnemende partijen en de mensen die erin (samen-)werken.Languages


Contact

Naar contactformulier
+31 (0) 6 3484 7407
info@raindropchessmedia.com